Contributed by Evert Andersson © 2020

English: https://blog.friendsofscience.org/2020/06/15/greta-listen-to-the-science-without-preconceptions/

Vi lider båda av Greta Thunberg-effekten. Hon besökte Kanada och gjorde sitt bästa för att påverka valet på ett olagligt sätt. Hennes kritik har motbevisats av dig.

Riksdagen följer upp sin klimatlag med en “En samlad klimatpolitik – klimatpolitisk handlingsplan”.
Denna lag som beslutades den 10 juni har 132 olika handlingsplaner för att uppfylla Parisavtalet och rädda oss från CAGW. Lagen föreskriver att klimatfrågan måste komma på topp i alla andra beslut som fattas av regeringen och statliga och regionala myndigheter. Denna plan måste uppdateras varje ny mandatperiod oavsett vilket parti som styr landet. Vart fjärde år, det vill säga efter val.

Motivationen i regeringens lagförslag till riksdagen är den kompletta uppsättningen av lögner, som Antonio Guterres hade i sitt öppningstal i Madrid. Det är så hemskt detta är.

Det är rättvist att säga att Greta Thunberg på sin Nordamerikas missionsturné pressade till åtgärder i linje med detta.

Den mest sannolika effekten av sådana här lagar är mindre på klimatet, men negativt för ekonomisk tillväxt och återhämtning efter krisen. Låt oss hoppas att krisen hjälper till att öppna ögonen och möjliggör en öppen debatt baserad på verklig vetenskap. Greta Thunberg kräver att lyssna på vetenskapen. Det är en bra idé om vi verkligen gör det utan förutfattade meningar.

Read the article:

http://www.klimatupplysningen.se/2019/12/20/ska-vi-acceptera-lag-baserad-pa-logn/